Anime Information
Kimetsu Gakuen Monogatari: Kimetsu no Utage Tokubetsu-hen

Kimetsu Gakuen Monogatari: Kimetsu no Utage Tokubetsu-hen N/A

Other Name: Kimetsu Gakuen Monogatari: Kimetsu no Utage Tokubetsu-hen, Kimetsu Gakuen Monogatari: Demon's Banquet Special Arc, キメツ学園物語 鬼滅の宴 特別編

Summary:

Kimetsu Gakuen Monogatari: Kimetsu no Utage Tokubetsu-hen